Πολυμέσα

Σταυρόλεξο

  
Πατήστε σε έναν αριθμό για να δείτε τον ορισμό της λέξης. Συμπληρώστε το σταυρόλεξο και πατήστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Επιλέγοντας "Βοήθεια", θα συμπληρωθεί αυτόματα ένα γράμμα από τη σωστή απάντηση.
1        2     3        
  4    5             
               
               
            6    7   
               
    8             
        9         
               
               
               
10                 
               
               
      11           

Οριζόντια

5. Εφαρμογές που συνδυάζουν διάφορες μορφές πληροφορίας συνδεδεμένες με μη γραμμικό τρόπο.
9. Μαζί με το μπλε και το πράσινο, ανήκει στα βασικά χρώματα.
10. Δομικά στοιχεία ψηφιακών εικόνων.
11. Ο αριθμός εικονοστοιχείων μιας εικόνας σε κάθε της διάσταση.

Κάθετα

1. Εικόνες που σχηματίζονται από τη σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων.
2. Μέσω αυτής ο χρήστης παρεμβαίνει στον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας σε μια εφαρμογή πολυμέσων.
3. Διαδικασία μετατροπής του ήχου σε ψηφιακή μορφή.
4. Εικόνες που σχηματίζονται από εικονοστοιχεία.
6. Προϋπόθεση για την εισαγωγή της πληροφορίας και την επεξεργασία της από τον υπολογιστή.
7. Το πλήθος των διαφορετικών χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για να χρωματιστούν τα εικονοστοιχεία της οθόνης.
8. Μαζί με τον ήχο, την εικόνα και το βίντεο, είναι μία μορφή αναπαράστασης της πληροφορίας .