Λογισμικό

Σταυρόλεξο

  
Πατήστε σε έναν αριθμό για να δείτε τον ορισμό της λέξης. Συμπληρώστε το σταυρόλεξο και πατήστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Επιλέγοντας "Βοήθεια", θα συμπληρωθεί αυτόματα ένα γράμμα από τη σωστή απάντηση.
 1                
 2                
              3   
   4        5    6      
               
               
7                 
               
               
8                 
               
    9             
               

Οριζόντια

2. Προηγείται της εκτέλεσης ενός λογισμικού.
4. Κάθε προγραμματιζόμενη μηχανή τις χρειάζεται για να λειτουργήσει.
7. Βασικό μέλος της ομάδας ανάπτυξης ενός λογισμικού.
8. Η αναβάθμιση ενός λογισμικού συνεπάγεται τη λήψη και εγκατάσταση νέας ...
9. Τα παιχνίδια και οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες είναι κάποια παραδείγματα από την κατηγορία του λογισμικού ...

Κάθετα

1. Είναι το σύστημα που διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και την επικοινωνία χρήστη-υπολογιστή μέσω των περιφερειακών συσκευών.
3. Απαραίτητο για τη λειτουργία κάθε υπολογιστικού συστήματος.
5. Το λειτουργικό σύστημα και τα ειδικά εργαλεία χαρακτηρίζονται ως λογισμικό...
6. Οι προγραμματιστές τη χρησιμοποιούν για τη σύνταξη ενός προγράμματος.