Ο Χριστιανικός κόσμος σήμερα - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε την ερώτηση και αφού παρατηρήσετε την εικόνα επιλέξτε την απάντηση που νομίζετε ότι είναι σωστή. Στη συνέχεια προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο βελάκι.