Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

Στο χάρτη μπορείτε να δείτε ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το ευρώ € ως επίσημο νόμισμα (χώρες της Ευρωζώνης) και ποιες χρησιμοποιούν δικό τους νόμισμα.
  • Πόσες είναι οι χώρες της Ευρωζώνης σήμερα;
  • Πότε έγινε η χώρα μας μέλος της Ε.Ε.;
  • Από πότε χρησιμοποιούμε το ευρώ € ως επίσημο νόμισμα;
Οδηγίες
X

Οδηγίες

Εξερευνήστε το χάρτη με το ποντίκι
  • Κινήστε το ροδάκι του ποντικιού για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το χάρτη.
  • Αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια χώρα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στα χειριστήρια πλοήγησης για να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε το χάρτη.
  • Σύρετε με το ποντίκι το χάρτη για να μεταφερθείτε στην περιοχή που θέλετε.
  • Κάντε κλικ στο "σπιτάκι" για να επαναφέρετε το χάρτη στην αρχική του κατάσταση.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί, επάνω δεξιά για να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή για να προσθέσετε σημειώσεις και σύμβολα στο χάρτη.