Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

Μελετήστε τα γραφήματα και απαντήστε στις ερωτήσεις:
  • Τι μπορείτε να πείτε για την εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας από το 1951 και μετά;
  • Τις επόμενες δεκαετίες ο πληθυσμός της Ελλάδας θα αυξάνεται ή θα μειώνεται;
  • Ποιες χρονολογίες παρουσιάζεται μεγάλη άνοδος του αριθμού των αλλοδαπών και μεταναστών στη χώρα μας;
  • Σε ποιους λόγους οφείλεται κατά τη γνώμη σας η μεγάλη αύξηση του αριθμού των μεταναστών τα τελευταία χρόνια;

Φυσική μεταβολή του πληθυσμού της Ελλάδας (1951-2011)

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ελληνική Στατιστική Αρχή (Απογραφή 2011)

Οδηγίες
X

Οδηγίες

  • Περάστε το ποντίκι πάνω από το γράφημα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί, επάνω δεξιά για να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή για να προσθέσετε σημειώσεις και σύμβολα στο γράφημα.