Οδηγίες

Προσπαθήστε να κάνετε όλες τις δυνατές συνδέσεις μεταξύ περιοχών, κλιματικών στοιχείων και ασχολιών των ανθρώπων.

  • Για να κάνετε τις συνδέσεις πατήστε στα μπλε κουτάκια και μετά σύρετε με το ποντίκι μέχρι το πλαίσιο που θέλετε.
  • Αν θέλετε να καταργήσετε μια σύνδεση, μπορείτε να κάνετε κλικ επάνω της.
  • Όλα τα αντικείμενα μετακινούνται πάνω στην οθόνη χωρίς να χαλούν οι συνδέσεις τους.


Εμφάνιση/Απόκρυψη οδηγιών
Γεωργία
Κτηνοτροφία
Αλιεία
Αραιοκατοικημένη περιοχή
Πυκνοκατοικημένη περιοχή
Έρημοι
Πολικές περιοχές
Εύκρατες περιοχές
Ήπιος χειμώνας
Σπάνιες βροχές
Ψυχρός χειμώνας
Υψηλές θερμοκρασίες