Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΠΕΘ, το οποίο υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΨΩΝΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Έκδοση:

1.1

Ημερομηνία:

10.07.2019

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Μαρία Λάτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Δασκάλων, PhD

Βαγγέλης Φακούδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03 Μαθηματικών

 

ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ:

Παναγιώτα Κυριακού, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Δασκάλων, MSc

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Μαριάνθη Γριζιώτη, Προγραμματίστρια, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής, MSc

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Χρόνης Κυνηγός, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής και Διευθυντής Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

 

ΕΚΔΟΤΗΣ:

ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:  ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (LOR)

Το παρόν χορηγείται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0. (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 4.0), δηλαδή, διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του δικαιούχου της άδειας. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.