Ανεβαίνω 10-10

Λάτση Μαρία, Φακούδης Βαγγέλης. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες