Πρόσθεση δεκαδικών στον Άβακα

Γαβρίλης Κώστας. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες