Τοποθετώντας στη σωστή θέση τα κομμάτια του τάγκραμ

Φακούδης Βαγγέλης - Λάτση Μαρία. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες