Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο Ι: «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΠΕΘ, το οποίο υλοποιήθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγχρηματοδοτήθηκε  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επικαιροποιήθηκε / βελτιώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΠΕΘ, το οποίο υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έκδοση:

1.5

Ημερομηνία:

15.03.2018

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Καλλιόπη Αρδαβάνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, ΠΜΣ ΔτΜ , Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄

Κώστας Γαβρίλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Σύμβουλος, Δρ., Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Έλενα Ελληνιάδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ60/70, ΠΜΣ ΔτΜ, Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄

Ελένη Καλαϊτζίδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, ΠΜΣ ΔτΜ, Τάξη: ΣΤ΄

Στέφανος Κεΐσογλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Σύμβουλος, Δρ., Τάξη: ΣΤ΄

Ειρήνη Κουλέτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, ΠΜΣ ΔτΜ, Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄

Μαρία Λάτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δρ. , Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Χρήστος Μανώλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Τάξη: ΣΤ΄

Βασίλης Οικονόμου, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Τάξη: ΣΤ΄

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής, ΑΠΘ, Τάξη: ΣΤ΄

Θωμάς Παπαδόπουλος, Πληροφορικός, Τάξη: ΣΤ΄

Παντελής Πετρίδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Τάξη: ΣΤ΄

Βαγγέλης Φακούδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Γιώργος Φεσάκης, Επ. Καθηγητής, Π. Αιγαίου, Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Οικονόμου Βασίλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄

Θωμάς Παπαδόπουλος, Πληροφορικός, Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ:

Κώστας Γαβρίλης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Σύμβουλος, Δρ., Τάξη: ΣΤ

Μαρία Λάτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δρ., Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής, ΑΠΘ, Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Γιώργος Ψυχάρης, Επ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ:

Στέλιος Παπανδρέου, Εκπαιδευτικός ΠΕ03

 

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:

Μαριάνθη Γριζιώτη, Πληροφορικός, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ, επικαιροποίηση στις τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ

Χριστίνα Γκρέκα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ ΠΕ70, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ, επικαιροποίηση στις τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Παναγιώτα Κυριάκου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ, επικαιροποίηση στις τάξεις: Γ΄, Δ΄

Μαρία Λάτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δρ., επικαιροποίηση στην τάξη: ΣΤ΄

Δημοσθένης Φακούδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, επικαιροποίηση στην τάξη: ΣΤ΄

Βαγγέλης Φακούδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03, προσαρμογές στις τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:

Μαριάνθη Γριζιώτη, Πληροφορικός, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ

Βαγγέλης Φακούδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ03

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:

Μαριάνθη Γριζιώτη, Πληροφορικός, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, ΠΜΣ ΘΕΠΑΕ, για τα μαθησιακά αντικείμενα της Χελωνόσφαιρας

Μαρία Λάτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δρ., για τα μαθησιακά αντικείμενα των .ggb και flash

Ιωάννης Παπαδόπουλος , Επ. Καθηγητής, ΑΠΘ, για τα μαθησιακά αντικείμενα των .ggb και flash

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Καθ. Χρόνης Κυνηγός, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Τομέας Παιδαγωγικής, Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφικής Σχολής, Διευθυντής Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

 

ΕΚΔΟΤΗΣ:

ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:  ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (LOR)

Το παρόν χορηγείται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0. (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 4.0), δηλαδή, διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του δικαιούχου της άδειας. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.