Χρωματίζοντας τα μέρη ενός πίνακα

Κουλέτση Ειρήνη. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες