Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό και τοποθέτησή του στην αριθμογραμμή

Ευάγγελος Φακούδης - Ελένη Καλαϊτζίδου. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες