Από δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς και αντίστροφα

Ευάγγελος Φακούδης - Ελένη Καλαϊτζίδου. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες