Δεκαδικοί στον άβακα

Γαβρίλης Κώστας. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες