Από το κάτω κουτί επίλεξε το αρχικό γράμμα της κάθε εικόνας για να σχηματιστεί μια νέα λέξη.