Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ήχοι διαλέκτων Δραστηριότητα 1 (αρχείο .swf)
  2. Γεωγραφικός χάρτης διαλέκτων Δραστηριότητα 2 (αρχείο .swf)
  3. Σενάριο διδασκαλίας για τις διαλέκτους Οδηγίες για τον καθηγητή (αρχείο .docx)
  4. Φύλλο εργασίας για τις διαλέκτους Φύλλο εργασίας - αξιολόγησης (αρχείο .docx)