Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Το διαστημόπλοιο
  2. Φύλλο εργασίαςPDFDOC
  3. Oδηγίες προς τον εκπαιδευτικό
  4. Τεχνικός οδηγός των εκπαιδευτικών λογισμικών
  5. Το πρόγραμμα "Interactive Physics 2005"Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, κάντε αποσυμπίεση και εγκατάσταση.
  6. Το πρόγραμμα "Ανακαλύπτω τις Μηχανές"Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, κάντε αποσυμπίεση και εγκατάσταση.

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Το διαστημόπλοιο

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Σχεδιασμός με το λογισμικό Interactive Physics 2000

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Κατασκευή μοντέλου διαστημοπλοίου