Η δύναμη της φιλίας. Ιστορικά και μυθολογικά παραδείγματα

Το θέμα των παρακάτω παραστάσεων είναι η στενή φιλία που συνέδεε τον Αχιλλέα με τον Πάτροκλο:

Εικόνα 26. Ο Αχιλλέας φροντίζει το πληγωμένο χέρι του Πάτροκλου. Ερυθρόμορφη κύλικα, 500 π.Χ. περίπου. Βερολίνο, Κρατικό Μουσείο (αντίγραφο).
Εικόνα 27. Ο Πάτροκλος φοράει τα άρματα του Αχιλλέα. Στέκει μπροστά στο βωμό κρατώντας φιάλη και στρέφει το βλέμμα προς τον καθισμένο Αχιλλέα, που κάνει σπονδή για τον καλό γυρισμό του. Ερυθρόμορφη στάμνος, γύρω στο 480 π.Χ. Ρώμη, Βίλα Τζούλια (αντίγραφο).
Εικόνα 26. Ο Αχιλλέας φροντίζει το πληγωμένο χέρι του Πάτροκλου.
Ερυθρόμορφη κύλικα, 500 π.Χ. περίπου. Βερολίνο, Κρατικό Μουσείο (αντίγραφο)
Εικόνα 27. Ο Πάτροκλος φοράει τα άρματα του Αχιλλέα. Στέκει μπροστά στο βωμό κρατώντας φιάλη και στρέφει το βλέμμα προς τον καθισμένο Αχιλλέα, που κάνει σπονδή για τον καλό γυρισμό του.
Ερυθρόμορφη στάμνος, γύρω στο 480 π.Χ. Ρώμη, Βίλα Τζούλια (αντίγραφο)

[Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα, Β Γυμνασίου, μτφ. Ιάκ. Πολυλάς, Αθήνα: ΟΕΔΒ 2010]

Η απόδοση τιμών στον νεκρό Πάτροκλο από τον φίλο του Αχιλλέα:

απόδοση τιμών στον νεκρό Πάτροκλο

[Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα, Β Γυμνασίου, μτφ. Ιάκ. Πολυλάς, Αθήνα: ΟΕΔΒ 2010]

Η φιλική σχέση ανάμεσα στον Αλέξανδρο και τον Ηφαιστίωνα:

Αλέξανδρος και Ηφαιστίων

[πηγή: © Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδας]

Δάμων και Φιντίας

Δάμων και Φιντίίας

[Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Α Γυμνασίου]

Όσκαρ Ουάιλντ, Ο πιστός φίλος

Ο πιστός φίλος

[Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α Γυμνασίου]

info