Δομή και ιδιότητες αλκοολών

Οι αλκοόλες είναι μια σημαντική τάξη οργανικών ενώσεων.
Το μόριό τους προκύπτει από τους υδρογονάνθρακες με
την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων υδρογόνων
από την ομάδα του υδροξυλίου (-ΟΗ).
Βρίσκουν πολλές εφαρμογές στη χημική βιομηχανία
καθώς αποτελούν πρώτες ύλες για την παρασκευή
πλήθους άλλων οργανικών ενώσεων.
Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως στην καθημερινή ζωή.

 
 

Το 'πιασα!
Έχουν γενικό τύπο CνΗ2ν+2Ο. Ξέρουμε καμιά από αυτές;