Ψηφιακό σχολείο - Μαθηματικά E' Δημοτικού - Κεφάλαιο 12 - Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.java.com

Γαβρίλης Κώστας

Πληροφορίες       Λήψη Αρχείου       Κλείσιμο