Ψηφιακό σχολείο - Μαθηματικά E' Δημοτικού - Κεφάλαιο 27 - Κούρεμα της αυλής του σχολείου

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.java.com

Κουλέτση Ειρήνη

Πληροφορίες       Λήψη Αρχείου       Κλείσιμο