Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Είδη γωνιών Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .doc)
  2. Είδη γωνιών Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .doc)
  3. Δραστηριότητα Αρχείο Sketchpad (αρχείο .gsp)
  4. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Geometers Sketchpad. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/179?locale=el

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Αναγνωρίζω γωνίες

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Αναγνωρίζω γωνίες και επαληθεύω

ΒΙΝΤΕΟ1

Αναγνωρίζω γωνίες και επαληθεύω

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ