Κάντε κλικ στο βαγόνι με τον αριθμό που είναι ίσος με το πλήθος των δώρων.