Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση(EOEK_a.zip)
  2. Το Λογισμικό Interactive Physics 2005(Απαραίτητο λογισμικό)

Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση