Επαγγέλματα της αρχαιότητας και σύγχρονα επαγγέλματα

«Δημιουργία πίνακα που θα αναρτηθεί στην τάξη: αντιστοίχιση επαγγελμάτων της αρχαιότητας με σύγχρονα επαγγέλματα (ή επαγγέλματα που χάνονται)».

Οι μαθητές συγκεντρώνουν υλικό που αναπαριστά τα επαγγέλματα που αναφέρονται στο κείμενο της Ενότητας (στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους υπάρχει για κάθε εποχή αντίστοιχο κεφάλαιο με εικόνες, βλ. τόμ. Β, σσ. 366-411 και 438-471), καθώς και αντίστοιχες εικόνες από σύγχρονα ή παλιότερα επαγγέλματα (αν δεν βρίσκουν εικόνες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρωτότυπες δικές τους). Σε μεγάλο χαρτόνι σχηματίζουν δύο στήλες με τα ευρήματά τους, αναγράφοντας το όνομα του επαγγέλματος στην AE και στη NE.


[πηγή: Ν. Μπεζαντάκος, Α. Παπαθωμάς, Ε. Λουτριανάκη, Β. Χαραλαμπάκος, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα]

anthem

Πληροφοριακό υλικό για τη δραστηριότητα μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Εργασία και επαγγέλματα στην αρχαία Ελλάδα
[ Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β Λυκείου]

Η Αθήνα
[Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι - Ανθολόγιο Β Γυμνασίου]

anthem

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια ή που χάνονται μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω βίντεο:


ΕΡΤ στη Βόρειο Ελλάδα, χθεσινά επαγγέλματα στην Εγνατία
[πηγή: Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ]

 

Περισκόπιο, Συντεχνίες και συνάφια στην Αθήνα του ΙΘ΄ αιώνα
[πηγή: Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ]

info