Ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις;

Διάλεξε μια εικόνα (Α ή Β) για να καθορίσεις την πορεία των ερωτήσεων.
Κάθε διαδρομή οδηγεί σε διαφορετικές ερωτήσεις για τη μουσική και τις μουσικές έννοιες που έχεις μάθει.

A

icon

B

icon

 

icon