Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Επεξεργασία δεδομένωνΦύλλο εργασίας
  2. Oδηγίες προς τον εκπαιδευτικό
  3. Βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού
  4. Το λογισμικό «Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.»Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, κάντε αποσυμπίεση και εγκατάσταση.

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Το περιβάλλον του λογισμικού «Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.»

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Στιγμιότυπο από το φύλλο εργασίας

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Στιγμιότυπο από τις οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό