Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Προσομοίωση λειτουργίας των επιπέδων OSIΦύλλο εργασίας
  2. Oδηγίες προς τον εκπαιδευτικό
  3. Βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού
  4. Το λογισμικό «Λειτουργία των επιπέδων OSI»Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, κάντε αποσυμπίεση και εγκατάσταση.

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Το περιβάλλον του λογισμικού «Λειτουργία των επιπέδων OSI»

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Στιγμιότυπο από το φύλλο εργασίας

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Στιγμιότυπο από τις οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό