Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Η θέση ενός επιπέδου στο χώρο Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Η θέση ενός επιπέδου στο χώρο Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Για την αναπαραγωγή της Δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό 'Τρισδιάστατος Μοντελοποιητής'. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι' αυτό στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft