Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Πρόβλεψη θερμοκρασιών Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχείο .pdf)
  2. Πρόβλεψη θερμοκρασιών Φύλλο εργασίας μαθητή (αρχείο .pdf)
  3. Ενδεικτική δραστηριότητα Οδηγίες χρήσης του λογισμικού Function Probe (αρχείο .pdf)
  4. Για την αναπαραγωγή της δραστηριότητας απαιτείται το λογισμικό Function Probe. Μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό ή πληροφορίες γι αυτό, στη σελίδα http://photodentro.edu.gr/edusoft

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Ετήσιος πίνακας μέσων θερμοκρασιών της Αθήνας.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Αποστολή σημείων στο γράφημα και βέλτιστη προσαρμογή τριγωνομετρικής συνάρτησης.