Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Το φτερό του αεροπλάνου
  2. Φύλλο εργασίαςPDFDOC
  3. Oδηγίες προς τον εκπαιδευτικό
  4. Τεχνικός οδηγός των εκπαιδευτικών λογισμικών
  5. Το πρόγραμμα "Interactive Physics 2005"Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, κάντε αποσυμπίεση και εγκατάσταση.
  6. Το πρόγραμμα "Ανακαλύπτω τις Μηχανές"Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, κάντε αποσυμπίεση και εγκατάσταση.

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Το φτερό του αεροπλάνου

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Σχεδιασμός με το λογισμικό Interactive Physics 2000

Εικόνα 3

ΕΙΚΟΝΑ 3

Κατασκευή φτερού αεροπλάνου