Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

  • Στο γράφημα φαίνoνται οι χώρες που προμηθεύουν με φυσικό αέριο την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Ποια ευρωπαϊκή χώρα αποτελεί το μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  • Ποια χώρα αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Οδηγίες
X

Οδηγίες

  • Περάστε το ποντίκι ή κάντε κλικ πάνω στο γράφημα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στις ετικέτες του υπομνήματος για να εμφανίσετε πληροφορίες.