Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

  • Στο γράφημα παρουσιάζεται η κατάλωση ενέργειας ανά ενεργειακή πηγή.
  • Ποια ενεργειακή πηγή υπερτερεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
  • Τι ποσοστό της ενέργειας παράγεται από ανανεώσιμες πηγές;
  • Θεωρείται ικανοποιητικό αυτό το ποσοστό; Εξηγήστε την άποψή σας.
Οδηγίες
X

Οδηγίες

  • Περάστε το ποντίκι ή κάντε κλικ πάνω στο γράφημα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στις ετικέτες του υπομνήματος για να εμφανίσετε πληροφορίες.