Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

Σημειώστε στα τετράδιά σας από 3 χώρες για κάθε περιοχή.
  • Ανατολική Ευρώπη
  • Βόρεια Ευρώπη
  • Νότια Ευρώπη
  • Δυτική Ευρώπη
Σημειώσεις: Στο χάρτη δε φαίνεται ο Άγιος Μαρίνος (Νότια Ευρώπη) και η Πόλη του Βατικανού (Νότια Ευρώπη).
Η Τουρκία διαθέτει ευρωπαϊκό και ασιατικό τμήμα.

Οι γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης σύμφωνα με την υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οδηγίες
X

Οδηγίες

Εξερευνήστε το χάρτη με το ποντίκι
  • Κινήστε το ροδάκι του ποντικιού για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το χάρτη.
  • Αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια χώρα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στα χειριστήρια πλοήγησης για να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε το χάρτη.
  • Σύρετε με το ποντίκι το χάρτη για να μεταφερθείτε στην περιοχή που θέλετε.
  • Κάντε κλικ στο "σπιτάκι" για να επαναφέρετε το χάρτη στην αρχική του κατάσταση.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί, επάνω δεξιά για να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή για να προσθέσετε σημειώσεις και σύμβολα στο χάρτη.