Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

Στο χάρτη μπορείτε τις χώρες που προμηθεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με αργό πετρέλαιο.
Παρατηρήστε το χάρτη και το γράφημα και απαντήστε στις ερωτήσεις.
  • Τι ποσοστό αργού πετρελαίου προέρχεται από τις χώρες του Ο.Π.Ε.Κ.*;
  • Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού πετρελαίου της Ε.Ε.;
  • *Ο.Π.Ε.Κ.: Οργανισμός Eξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών

Προμηθευτές πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: EUROSTAT

Οδηγίες
X

Οδηγίες

  • Κινήστε το ροδάκι του ποντικιού για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το χάρτη.
  • Αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια χώρα ή επάνω στο γράφημα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στην πίτα για να δείτε την κατανομή του ποσοστού αργού πετρελαίου των χωρών του Ο.Π.Ε.Κ.
  • Κάντε κλικ στα χειριστήρια πλοήγησης για να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε το χάρτη.
  • Σύρετε με το ποντίκι το χάρτη για να μεταφερθείτε στην περιοχή που θέλετε.
  • Κάντε κλικ στο "σπιτάκι" για να επαναφέρετε το χάρτη στην αρχική του κατάσταση.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί, επάνω δεξιά για να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή για να προσθέσετε σημειώσεις και σύμβολα στο χάρτη.