Ετήσια έσοδα ευρωπαϊκών χωρών από τον τουρισμό το 2016


Περάστε το δείκτη του ποντικιού ή κάντε κλικ σε μια χώρα για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες.

Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

Στο χάρτη και στο γράφημα μπορείτε να δείτε χώρες της Ευρώπης που είχαν τα περισσότερα έσοδα από τον τουρισμό το 2016.
  • Ποιες χώρες είχαν τα περισσότερα έσοδα;
  • Σε ποιους παράγοντες μπορεί να οφείλεται αυτό;
  • Σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα μας;
Οδηγίες
X

Οδηγίες

Εξερευνήστε το χάρτη και το γράφημα με το ποντίκι
  • Κινήστε το ροδάκι του ποντικιού για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το χάρτη.
  • Αφήστε το δείκτη του ποντικιού ή κάντε κλικ πάνω σε μια χώρα ή στις στήλες του γραφήματος για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στα χειριστήρια πλοήγησης για να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε το χάρτη.
  • Σύρετε με το ποντίκι το χάρτη για να μεταφερθείτε στην περιοχή που θέλετε.
  • Κάντε κλικ στο "σπιτάκι" για να επαναφέρετε το χάρτη στην αρχική του κατάσταση.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί, επάνω δεξιά για να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή για να προσθέσετε σημειώσεις και σύμβολα στο χάρτη ή στο γράφημα.