Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

Μελετήστε τα γραφήματα και απαντήστε στις ερωτήσεις:
  • Σε ποιους ωκεανούς και σε ποιες θάλασσες είναι πιο αναπτυγμένη η αλιεία; Στον Ατλαντικό Ωκεανό ή στη Μεσόγειο;
  • Τι παρατηρείτε σχετικά με τη διακύμανση της ετήσιας παραγωγής αλιευμάτων στην Ε.Ε.;
    Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;
    (παρατηρήστε ιδιαίτερα τις περιόδους 2001-2012 και 2013-2015)

Παραγωγή αλιευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015

ΠHΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: EUROSTAT

Οδηγίες
X

Οδηγίες

  • Περάστε το ποντίκι πάνω από τα γραφήματα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί, επάνω δεξιά για να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή για να προσθέσετε σημειώσεις και σύμβολα στο γράφημα.