Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

 • Εντοπίστε στο χάρτη τις πόλεις με πληθυσμό πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους. Ποιες απ' αυτές βρίσκονται κοντά στη θάλασσα;
 • Σε ποια περιοχή της Ευρώπης δεν υπάρχουν πόλεις με πληθυσμό πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους;

 • Εντοπίστε στο χάρτη τις πόλεις με πληθυσμό από 1 έως 3 εκατομμύρια κατοίκους. Πόσες πόλεις βρήκατε;
 • Πόσες απ' αυτές είναι πρωτεύουσες χωρών;
 • Πόσες απ' αυτές είναι παραθαλάσσιες;
Οδηγίες
X

Οδηγίες

Εξερευνήστε το χάρτη με το ποντίκι
 • Κινήστε το ροδάκι του ποντικιού για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το χάρτη.
 • Αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια χώρα για πρόσθετες πληροφορίες.
 • Κάντε κλικ στα χειριστήρια πλοήγησης για να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε το χάρτη.
 • Σύρετε με το ποντίκι το χάρτη για να μεταφερθείτε στην περιοχή που θέλετε.
 • Κάντε κλικ στο "σπιτάκι" για να επαναφέρετε το χάρτη στην αρχική του κατάσταση.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί, επάνω δεξιά για να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή για να προσθέσετε σημειώσεις και σύμβολα στο χάρτη.