Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

  • Σημειώστε στο τετράδιό σας τις χώρες της Μεσογείου, τις πρωτεύουσές τους και την ήπειρο στην οποία ανήκουν.
  • Παρατηρήστε στο χάρτη τη θέση των λιμανιών. Σε ποια περιοχή της Μεσογείου βρίσκονται τα περισσότερα; Στο βορρά ή στο Νότο;

Οδηγίες
X

Οδηγίες

Εξερευνήστε το χάρτη με το ποντίκι
  • Κινήστε το ροδάκι του ποντικιού για να μικρύνετε ή να μεγαλώσετε το χάρτη.
  • Αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια χώρα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στα χειριστήρια πλοήγησης για να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε το χάρτη.
  • Σύρετε με το ποντίκι το χάρτη για να μεταφερθείτε στην περιοχή που θέλετε.
  • Κάντε κλικ στο "σπιτάκι" για να επαναφέρετε το χάρτη στην αρχική του κατάσταση.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί, επάνω δεξιά για να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή για να προσθέσετε σημειώσεις και σύμβολα στο χάρτη.