ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θεωρείται υπερβολικά ή λογικά τα μέτρα προστασίας που σκέφτονται να λάβουν οι γονείς;

Τι θα πρέπει να προβλέψουμε ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες τραυματισμών στην περίπτωση που συμβεί σεισμική δόνηση και βρισκόμαστε στο σπίτι;

Δείτε το βίντεο!

ΠΗΓΗ: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)