Μεγάλοι εισαγωγείς και εξαγωγείς στο παγκόσμιο εμπόριο (2016)

σε εκατ. ευρώ €
Στήλες Γραμμές
Δραστηριότητα
X

Δραστηριότητα

  • Στο γράφημα φαίνoνται οι χώρες με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο (2016).
  • Ποια θέση κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) των 28 χωρών στο παγκόσμιο εμπόριο το 2016;
  • Ποια χώρα είναι 1η σε εισαγωγές; Ποια χώρα είναι 1η σε εξαγωγές;
  • Ποιες χώρες έχουν ισορροπία σε εισαγωγές και εξαγωγές;
ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: EUROSTAT Οδηγίες
X

Οδηγίες

  • Περάστε το ποντίκι πάνω από το γράφημα για πρόσθετες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στις ετικέτες του υπομνήματος για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πληροφορίες.
  • Μπορείτε να αλλάξετε το είδος του γραφήματος επιλέγοντας "Στήλες" ή "Γραμμές".