Φτιάχνω το υπόμνημα ενός χάρτη (αντιστοίχιση)
Drag up for fullscreen