3-2-1: Εκτόξευση!

Στέλιος Παπανδρέου, Μιχάλης Τζούμας. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.
Bασισμένο σε μιά ιδέα του Γιώργου Φεσάκη.

Πληροφορίες