Εντοπίζοντας έναν δεκαδικό αριθμό πάνω στην αριθμογραμμή
Σωτήρης Βαλμάς - Παντελής Πετρίδης. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra. Πληροφορίες