Στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών

Βαγγέλης Φακούδης, Μαρία Λάτση. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες