Τοκίζω τα χρήματα μου

Στέφανος Κεΐσογλου. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες