Δημιουργία και παράσταση μοτίβων

Κεΐσογλου Στέφανος. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra.

Πληροφορίες     Οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό