Μέση τιμή - Διάμεσος - Εφαρμογή

Βαλμάς Σωτήρης - Πετρίδης Παντελής. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Πληροφορίες