"Δυναμική" προσέγγιση του κύκλου. Ειναι δυνατή;

Γαβρίλης Κώστας - Ψυχάρης Γιώργος. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra

Πληροφορίες